گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

آموزش به بیماران

واحد آموزش بیمارستان مسعود گرگان در نظر دارد در قسمت تخصصی وبسایت خود به آموزش در حوزه های مختلف دست بزند، این واحد به تازگی راه اندازی شده است و امیدواریم به زودی آموزش های بسیار کاربردی برای شما عزیزان به روی وبسایت بارگزاری شود.

۲۲ تیر ۱۴۰۰