گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

بیمارستان مسعود کجاست؟

شاید برای خیلی از شما عزیزان سوال پیش آمده باشد که بیمارستان مسعود کجاست؟

موافقت نامه تأسیس و ساخت بیمارستان مسعود با مدارک پیشنهادی و نقشه ساختمانی “دکتر محمدرضا مسکوب” در سال ۱۳۴۶ ه.خ با ۱۵ تخت فعال و بخش جراحی در خیابان گرگان پارس تصویب گردید. این بیمارستان در سال ۱۳۴۸ ه.خ با بنیان گذاری آقای دکتر مسکوب تأسیس شد و با مشارکت دکتر شاپور پیرغیبی، دکتر حبیب الله موحدی و دکتر بهداد بصورت ۴ سهم مساوی تقسیم و به فعالیت خود ادامه دادند. در حال حاضر بیمارستان مسعود دارای بخش های بستری جراحی، داخلی و اطفال، ۴ اتاق عمل، داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی (شامل رادیوگرافی و دستگاه C-ARM) و بخش های اورژانس و زایشگاه می باشد و همچنین در زمینه های تخصصی زنان و زایمان، ارتوپدی، ENT، چشم، جراحی عمومی، داخلی، اطفال، اورولوژی و غیره ارائه خدمت می نماید. تعداد تخت های مصوب بیمارستان ۵۰ تخت و در حال حاضر تعداد تخت فعال آن ۴۷ تخت می باشد.

۱ خرداد ۱۴۰۰