گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

راه اندازی مرکز زایمان در آب تخصصی در بیمارستان

با تلاشها و پیگیری های متخصصین بیمارستان مسعود گرگان، برای اولین بار در گرگان موفق شده ایم، مرکز زایمان در آب تخصصی داشته باشیم.

 

۲۶ مرداد ۱۴۰۰