گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

قرارداد بیمه آتیه سازان

 

با سلام

احتراما به استحضار میرساند قرارداد این مرکز با بیمه آتیه سازان از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ برقرار می باشد .

بیمارستان مسعود گرگان

۹ بهمن ۱۴۰۱