گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

ارتباط با ما

موافقت نامه تاسیس و ساخت بیمارستان مسعود با مدارک پیشنهادی و نقشه ساختمانی " دکتر محمد رضا مسکوب " در سال ۱۳۴۶ با ۱۵ تخت فعال و بخش جراحی در خیابان گرگانپارس تصويب گرديد. این بیمارستان در سال ۱۳۴۸ با بنیان گذاري آقاي دکتر مسکوب تاسیس شد و با مشارکت دکتر شاپور پیرغیبی، دکتر حبیب االه موحدی و دکتر بهداد بصورت ۴ سهم مساوی تقسیم و به فعالیت خود ادامه دادند. در حال حاضر بیمارستان مسعود دارای بخش های بستری جراحی ، داخلی و اطفال ،4 اتاق عمل، داروخانه ،آزمایشگاه، رادیولوژی (شامل رادیوگرافی ودستگاه C-ARM) و بخش های اورژانس و زایشگاه می باشدو همچنين در زمینه های تخصصی زنان و زایمان، ارتوپدی،ENT، چشم، جراحی عمومی، داخلی، اطفال، اورولوژی و... ارائه خدمت می نماید. تعداد تخت های مصوب بیمارستان ۵۰ تخت و در حال حاضر تعداد تخت فعال آن 50 تخت می باشد.

پیام خود را از قسمت ارسال کنید

  نشانی

  گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان

  شماره های تماس

  ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

  پست الکترونیک

  info@masoudhospital.com