گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

آرتا دخت وثوق

تخصص پزشک كارشناسي مامايي
تلفن
آدرس آق قلا
درباره پزشک