گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر آریا وزیری

تخصص پزشک متخصص بيماري هاي عفوني
تلفن
آدرس
درباره پزشک