گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر آزاده سیفی

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن 01732220152
آدرس گرگان ، عدالت 7 ، مجتمع ميرداماد
درباره پزشک