گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر آق اویلی پوری

تخصص پزشک متخصص بيماري هاي داخلي
تلفن 01732232361
آدرس گرگان ، عدالت 21
درباره پزشک