گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر آناهیتا خیام پور

تخصص پزشک متخصص جراحي دهان و فك و صورت
تلفن 01732324696
آدرس گرگان ، عدالت 23 ، ساختمان ايران زمين
درباره پزشک