گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر اصغر کردجزی

تخصص پزشک متخصص جراح عمومي
تلفن 01732220401
آدرس گرگان ، عدالت 2
درباره پزشک