گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر افرینا بهادر

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن 01732358261
آدرس گرگان- عدالت 21 ، پاساژ ايرانشهر
درباره پزشک