گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر افسانه تابنده

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن 01732228783
آدرس گرگان پنجم آذر مجتمع بهارستان
درباره پزشک