گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر الهام مبشری

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن
آدرس گرگان-وليعصر ساختمان ابوريحان
درباره پزشک