گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر الهام یعقوبی

تخصص پزشک متخصص گوش و حلق و بينی
تلفن 017322345617
آدرس گرگان ، عدالت 23 ، ساختمان ايرانشهر
درباره پزشک