گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر باقر صادقی

تخصص پزشک متخصص قلب و عروق
تلفن 01732333602
آدرس گرگان ، عدالت 11
درباره پزشک