گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر بهمن جامی

تخصص پزشک متخصص چشم
تلفن 01732222674
آدرس گرگان ، خيابان خمينی
درباره پزشک