گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر جعفر طبرسا

تخصص پزشک متخصص جراح عمومي
تلفن 01732320827
آدرس گرگان ، خيابان وليعصر ، پاساژ صدرا
درباره پزشک