گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر جمشید شیخ

تخصص پزشک متخصص اطفال
تلفن 01732326720
آدرس گرگان ، خيابان وليعصر ، پاساژ وليعصر
درباره پزشک