گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر حبیب اله گرگانی فیروزجاه

تخصص پزشک متخصص ارتوپدی
تلفن 09118808245
آدرس گرگان ، عدالت 19 ، مجتمع مهرگان
درباره پزشک