گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر حشمت اله قائمی

تخصص پزشک متخصص اورتوپدي
تلفن 01732340524
آدرس گرگان-عدالت 14
درباره پزشک