گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر حلیم بردی طعنه

تخصص پزشک متخصص جراحي كودكان
تلفن 01732236915
آدرس گرگان ، عدالت 7 ، مجتمع ميرداماد
درباره پزشک