گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر رضا غفاری

تخصص پزشک گوش ، حلق و بينی و جراحی سر و گردن
تلفن
آدرس
درباره پزشک