گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر رضا مطلبی

تخصص پزشک متخصص جراحي عمومي
تلفن
آدرس
درباره پزشک