گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر رمضانعلی امیری

تخصص پزشک متخصص عفونی
تلفن 01732233408
آدرس گرگان ، عدالت 13
درباره پزشک