گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر زهره منتظری

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن 01732326154
آدرس گرگان ، عدالت 11
درباره پزشک