گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر ستاره کریم دیزانی

تخصص پزشک متخصص چشم
تلفن
آدرس
درباره پزشک