گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر سوده رمضان پور

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن 01732358261
آدرس
درباره پزشک