گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر سوسن بیانی

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن 01732253239
آدرس گرگان ، عدالت 18
درباره پزشک