گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر سید حسن حسینی خواه منشادی

تخصص پزشک متخصص ENT
تلفن
آدرس گرگان-وليعصر سازمان آب
درباره پزشک