گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر سپیده بخشنده نصرت

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن 01732340844
آدرس گرگان ، عدالت 14
درباره پزشک