گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر شایسته احمدی

تخصص پزشک متخصص اطفال
تلفن
آدرس گرگان بيمارستان مسعود
درباره پزشک