گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر شمسی کشتکار

تخصص پزشک متخصص جراحي عمومي
تلفن 01732245136
آدرس گرگان ، عدالت 13
درباره پزشک