گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر شهاب رفعتی

تخصص پزشک متخصص بيماري هاي داخلي
تلفن 01732327360
آدرس گرگان ، عدالت 34
درباره پزشک