گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر شهره وثوق

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن
آدرس گرگان-عدالت 15
درباره پزشک