گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر عباسعلی اسکندریون

تخصص پزشک جراح عمومی
تلفن 09036327835
آدرس گرگان ، عدالت 34
درباره پزشک