گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر عبدالرحمن توفیقی راد

تخصص پزشک متخصص بيهوشي
تلفن 01732324071
آدرس گرگان ، بيمارستان مسعود
درباره پزشک