گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر عذراء حداد درفشی

تخصص پزشک متخصص چشم
تلفن 01732226252
آدرس گرگان ، عدالت يكم
درباره پزشک