گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر عذرا اجلی

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن 01734233993
آدرس علی آباد
درباره پزشک