گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر عزت اله عسگری

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن 01732323939
آدرس گرگان ، خيابان وليعصر ، پاساژ وليعصر
درباره پزشک