گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر عطا اله جهانگیر راد

تخصص پزشک متخصص پرتو درماني
تلفن 1732352136
آدرس گرگان ، عدالت 21 ، تختي 13
درباره پزشک