گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر عفت کاهه

تخصص پزشک متخصص بيماري هاي داخلي
تلفن
آدرس
درباره پزشک