گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر علیرضا مقصودلو

تخصص پزشک متخصص مغز و اعصاب
تلفن 01732320165
آدرس گرگان ، عدالت 22 ، مجتمع كسري
درباره پزشک