گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر علی اکبر فرجی

تخصص پزشک پزشك عمومي
تلفن 01732236027
آدرس گرگان بيمارستان مسعود
درباره پزشک