گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر علی قوامی

تخصص پزشک متخصص بيهوشي
تلفن
آدرس گرگان بيمارستان مسعود
درباره پزشک