گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر علی یاسایی

تخصص پزشک متخصص ارتوپدي
تلفن 01732320272
آدرس گرگان ، عدالت 23 ، مجتمع كيان
درباره پزشک