گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر علی تاجیک قنبری

تخصص پزشک جراحی كليه ، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
تلفن
آدرس
درباره پزشک