گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر عماد بهرام نژاد

تخصص پزشک متخصص جراحي دهان فك و صورت
تلفن 01732521586
آدرس گرگان ، عدالت 60
درباره پزشک