گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر فاطمه علی نژاد

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن
آدرس
درباره پزشک