گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر فخرالسادات رمضان نژاد

تخصص پزشک متخصص زنان و زايمان
تلفن 01732227193
آدرس گرگان ، وليعصر روبروي مسجد امير
درباره پزشک